Seitanfoods International AB skickar varor med DHL eller med Kylfrakt.

Saknas fraktsätt? Lägg till varor för minsta ordersumma 500 kr + frakt.

Saknas betalsätt? Betalning sker alltid efter personlig orderbekräftelse.

Genomför ordern och invänta personlig orderbekräftelse.


TILLFÄLLING MINSKNING AV MINSTA ORDERSUMMA TILL 400 KR + FRAKT.

GÄLLER FRÅN: 3 JANUARI 2019.


Uppdaterat: 24 juli 2018


Dessa är våra köpvillkor, som Du måste acceptera i sin helhet för att kunna lägga en order. 

Observera att dessa köpvillkor gäller för privatpersoner - ej företag. Informationen och de produkter och priser som visas på denna hemsida gäller för privatpersoner. Har du företag/skola, etc så ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

Läs noga igenom denna text om Du planerar att beställa. 

Har Du genomfört en beställning så har Du även godtagit våra köpvillkor i sin helhet (annars kan DU ej få igenom ordern i systemet). 

 
Viktig information angående våra produkter:


Merparten av de produkter vi säljer är kylvaror som enligt sin märkning skall förvaras vid 2-7 eller 2-8 grader.

Vi skickar dina beställda varor med DHL (icke kylfrakt) om inte annat bestämts mellan Dig och oss. Det är den enda ekonomiskt möjliga lösningen för små ordrar, som detta rör sig om. Vi har god kännedom om produkternas hållbarhet och har skickat med DHL sedan år 2010 utan problem. Produkternas vegetabiliska natur samt tillverkningsmetoder gör att de är ytterst resistenta mot att försämras i kvaliteten eller fördärvas genom att tillfälligt (under transport) utsättas för högre värme än den de skall förvaras vid.

Samtliga produkter är märkta med ett visst bäst före-datum som tillverkaren har bestämt.  

Dessa datum är satta med god marginal, och vår långa erfarenhet visar på att produkterna i de flesta fall vid korrekt kylförvaring håller många månader efter datumets passerande. Det är faktiskt i princip omöjligt att säga när de blir dåliga/otjänliga eftersom de allra flesta produkter som vi "långtidstestat" i kylskåp, i över ett år, inte har påvisat någon reell kvalitetsförsämring. Det som brukar hända när livsmedlena blir "gamla" är att de i varierande grad blir en gnutta torrare eller lite hårdare. Några mögelproblem eller annan påverkan i "otjänlig" riktning har inte kunnat konstateras. Trots detta så kan det inte uteslutas att bäst före-datumet, eller hållbarheten, förkortas något efter att paketen med varorna blivit transporterade över natten eller en eller några dagar med DHL till någon ort i Sverige.

Vi tror inte att det har någon mätbar negativ effekt på varornas hållbarhet att transporteras okylda en eller några dagar genom landet, men för att efterleva de krav som den kommunala livsmedelstillsynsmyndingheten på vår ort har ställt, så måste vi ge en bedömning av hur mycket "hållbarheten" förkortas. Vår bedömning av det är högst 2-3 dagar, på det totala bäst före-datumet, som i sin tur enligt oss i de flesta fall är alldeles för snålt satta. 

Vår samlade bedömning av detta efter sex års försäljning, är att det är helt säkert att skicka våra kylvaror med denna metod. Hade det inte funkat så hade det visat sig för länge sedan. De problem som kan uppstå med enskilda produkter vid transport eller lagring härrör, så vitt vi vet, till 100% av defekta (skadade) förpackningar eller att produkten varit defekt från produktionen. I inget fall har det kunnat konstateras att något problem uppstått genom att paketen transporterats okylda. Produkter som skulle uppvisa känslighet att fördärvas skulle vi av förklarliga skäl omgående sluta sälja.

Vi vill å det tydligaste klargöra, att när Du som kund beställer varor genom vår hemsida, så har Du accepterat detta förfarande. Du godkänner att vi skickar dina varor (varav alla, flera, eller inga är kylvaror beroende på vad Du har beställt), med DHL och Du är införstådd med att det finns en mycket liten men ändock existerande möjlighet att någon produkt skulle kunna bli försämrad i kvaliteten eller dålig/otjänlig på grund av den okylda transporten.

Under vinterhalvåret är det ju också väldigt kallt i de lastbilar som paketen transporteras i, och även på terminalerna där de lastas om, eftersom dessa vanligen är sparsamt uppvärmda. 

Eftersom Du som kund måste förskottsbetala Dina varor i samband med att ordern läggs och expedieras, övergår ägandeskapet av produkterna från oss till Dig, när ordern betalas. Det är exakt samma princip som i en vanlig butik. Kunden äger inte varorna förrän de har betalats i kassan. När kunden har betalat och passerat kassan, har butiken inget vidare ansvar för varorna, förutom då givetvis att de skall vara av fullgod kvalitet och hålla så länge som kan förväntas av dem, under sina lagringsanvisningar.

Vi vill återigen poängtera, att våra varor är ytterst beständiga ifråga om att påverkas negativt av temporär icke-kyld förvaring (t.ex. under DHL-transporten) - det är ju därför vi kan bedriva denna verksamheten år efter år. Vi har inga problem alls med varornas kvalitet i samband med detta. Vi har skickat tusentals paket sedan 2010 och det är tveksamt om ens någon produkt i en enskild sändning har blivit "dålig" av att genomföra resan. De kvalitetsproblem som har kunnat konstateras har som sagt i samtliga fall berott på andra faktorer - t.ex. skadade emballage eller att produkten varit defekt från produktionen.    

Information angående Bäst Före-datum:

Vi försöker naturligtvis att lagerhålla så "nya" produkter som möjligt, med så "bra" datum som möjligt. Det är dock stora variationer på vilka datum som produkterna kommer med vid leverans, beroende på vilken tillverkare/grossist det rör sig om.

Nedanstående "datuminformation" och "datumlängder" gäller när vi får in leveranserna till vårt lager i Vadstena. 

Violife-osten produceras med 12 månaders datum för blocken, och 8 månader för skivor samt Creamy och Prosociano. 
Vi har ganska snabb omsättning på dem och kan därför oftast erbjuda minst 8-10 månader på blocken och 2-6 månader på skivorna.

Wheaty-produkterna levereras till oss med 6 veckors datum på vissa storpack samt 9-10 veckor på andra storpack samt småpack.
Spacebars levereras till oss med omkring 4 månaders datum.

Våra egna burgare, kebab, korv, och tempe-produkter levereras med 4-5 månaders datum cirka.

Icke-kylvaror såsom choklad, soja-jerkys, chips, omelettmix och spacebars levereras ofta till oss med 4-24 månader. 

Vidare information angående "bäst före"-datum:

Det så kallade bäst före-datumet för dessa produkter är med få undantag alldeles för snålt satta. Vi förbehåller oss rätten att skicka produkter med bäst före-datum som vi som företag anser vara helt OK! Detta innebär att vi anser att vår långa erfarenhet av att jobba med dessa produkter väger tungt i bedömningen av deras kvalitet. Vi försöker givetvis att hålla en god marginal på det så kallade datumet men ibland kan det blir rätt kort tid kvar, t.ex. en vecka. Eftersom vi vet genom lång erfarenhet att de flesta produkter inte alls är sämre för det - utan tvärtom har mycket långt liv kvar - kommer vi endast i få fall ge rabatt på produkterna om vi bedömer att de är fullgoda.

 

Det är också ett så kallat "bäst" före-datum vilket innebär att det trots vad många okunniga människor verkar tro faktiskt går att äta produkterna efter detta datum utan att bli sjuk och dö. Tillverkarna vill ha sina ryggar fria och det ligger INTE i deras intresse att ha "långa" datum då de vill sälja mer och snabbare. Så vi ber Dig som kund att lita till 100% på vår bedömning - vi är trots allt proffs på detta och jobbar dagligen med samma produkter, år ut och år in! Vi vet vad de går för. 

Anledningen till att vi är stränga när det gäller datumtoleransen är två: dels vill vi inte rabattera produkter som är fullgoda, dels vill vi hålla svinn på ett absolut minimum. Vi vill inte att varor ska hamna i soporna på grund av kundens rädsla eller okunnighet angående hållbarheten. Matsvinnet är en av de största miljöbrotten i samhället och alla i kedjan är medskyldiga. Mest butiker men definitivt också slutkunder!

 

Betalning:

Vi tillämpar förskottsbetalning till vårt bankgiro 690-6218 och vi kan även ta emot pengar via Swish på nummer 1234 1376 42 . Betrodda kunder kommer att kunna skippa förskottsbetalning, men betalning skall ändå ske i omedelbar anslutning till att Du lägger en order följt av att vi godkänner den och meddelar Dig om det. Förtroende mellan Dig och oss på Seitanfoods kommer snabbt byggas upp om Du är en återkommande kund. 

Direkt betalning till vårt bankgiro innebär flera fördelar för Dig som kund. Du slipper betala procentavgifter och andra onödiga extrakostnader till kreditföretag och banker. Vi kapar mellanhänderna och Du får det bästa priset som går att få. 

Minsta ordersumma är 500 kr, men i gengäld får Du riktigt bra priser. Våra produkter är helt enkelt så bra att Du inte bör beställa fjuttmängder av dem, och de är så hållbara att Du förmodligen aldrig kommer få problem med att de blir dåliga. Alla seitanbaserade produkter går att frysa in (även om det allra oftast inte är nödvändigt) och varför inte gå ihop med några vänner om Du tycker att 500 kr är lite saftigt? Kom ihåg att produkterna har väldigt lång hållbarhet, i de flesta fall långt (massor av månader) över deras officiella bäst före-datum, i all synnerhet de seitanbaserade! Detta är verklighet och inget vi sitter och hittar på. Vi har hårdtestat tusentals av våra produkter sedan vår blygsamma start år 2010.

Observera: Om Du INTE kan få igenom Din order, vanligtvis då Du ska välja FRAKTSÄTT och/eller BETALSÄTT, beror det högst antagligen på att Du inte kommit upp i vår minsta ordersumma om 500 kr!
 
Vill Du beställa mer än 20 kg varor = kontakta oss per telefon eller e-post. Detta eftersom det kräver en annan transportmetod än DHL Service Point. T.ex. utkörning eller att vi gör två sändningar. 

Frakt:

Leveranser sker med DHL till en "DHL Service Point" vilket innebär att paketet skickas till Ditt närmaste DHL-ombud (som bestäms utifrån Din hemadress, men befinner Du dig på annan ort är detta inget problem - Du anger då bara Din tillfälliga adress). 


Hemleveranser: 
Vi kan skicka paketen utan krav på kvittens. Detta innebär att chauffören har lov att ställa av paketen vid Din dörr, eller utanför Ert hus om Ni bor i radhus/villa. Detta kostar några tior mer än ombudsalternativet. 

Leverans till företag/bemannad adress:
har Du företag eller är kompis med någon som har ett företag (eller liknande bemannad plats) så kan Ni beställa paketet dit, det kostar dock några tior mer i frakt.

DHL är vanligtvis snabba och paketen är nästan alltid framme redan dagen efter. För orter i höjd med Östersund-Piteå. Luleå och norrut så får man räkna med en dag till. Trakten kring Umeå brukar gå på en dag! Även Gotland tar två dagar. För Norrlands inland kan det ta 3 eller 4 dagar, men det innebär inget problem för hållbarheten. 


Vad kostar frakten? (obs: detta gäller den totala paketvikten!)

Ungefärliga kostnader!     (priser justerade 1.1.2016) 
 
75 kr för 0 till 6,0 kg.
85 kr för 6,1 till 11 kg.
100 kr för 11,1 till 15 kg.
120 kr för 15,1 till 20 kg.      Cirka! OBS: detta är ingen exakt vetenskap. 

OBS: tyngre paket än 20 kg kan inte "fås igenom" i nätbutiken eftersom DHL-ombuden inte tillåter tyngre än det! Vill Du beställa mer vikt än så = kontakta oss. Det blir då att skicka två sändningar/paket.

Observera också att dessa priser gäller för paket som levereras till ett DHL-ombud. Om Du vill ha paketet levererat till t.ex. Ditt jobb så går detta att ordna, men det kostar några tior mer. Ska paketet köras ut till Ditt hem så är telefonavisering obligatoriskt (DHL:s regler) och det kostar 70 kr extra. Få kunder frågar dock efter detta. 


På grund av ovanstående problematik ber vi Dig att INTE betala in pengar, förrän vi gett Dig en PERSONLIG e-postbekräftelse på Din beställning! Vårt lager förändras dag för dag, och det är inte 100% säkert att en vara som fanns i lager igår, finns i lager idag. Ibland går det fort och förändras inte sällan minut för minut! :-)

Enligt Distanshandelslagen har Du INTE returrätt på våra produkter, eftersom returrätt/ångerrätt
inte omfattar livsmedel.
Vi lovar dock att alltid skicka produkter i fullgott skick. 


Kunder som inte svarar på telefon / på e-mail (dvs gör sig icke nåbara) 
-detta är ovanligt men förekommer. Dessa kunders ordrar makuleras.


Angående Kundens ansvar för att hämta ut paketen:

Kunden, dvs Du som beställare, är införstådd med att Du bör gå och hämta paketet utan dröjsmål efter att Du fått DHL:s avisering, som (med få undantag) skickas som SMS till Ditt mobiltelefonnummer.


Du är införstådd med att Du har beställt kylvaror och att det därför är mycket viktigt att Du hämtar paketet så snart Du kan

Vi på Seitanfoods meddelar i stort sett alltid Dig som kund om när vi skickar ut paketet och när det förväntas vara framme enligt DHL:s tidtabell.

Om vi har meddelat att ett paket "borde" vara framme en viss dag så är det det som gäller!

Om Du som kund ändå inte har fått någon SMS-avisering av DHL så behöver detta INTE innebära att paketet ej har kommit fram till det avtalade ombudet! Det kan dels bero på att SMS:et har kommit bort i "cyberrymden" av någon anledning, dels kan det bero på att vi eller Du har angett fel telefonnummer. Detta är ovanligt men kan hända! Har vi/Du angett fel telefonnummer så är det ju inte så konstigt att SMS:et inte kommer fram, eller hur? 

Det är ett faktum att den fysiska transporten av ett paket håller tidtabellen med cirka 99,9% säkerhet - men OBSERVERA att de SMS som ska skickas ut har sämre "säkerhet" - de hänger samman med scanningen av papper som DHL-ombuden får av transportörerna vid leverans. Med andra ord så har aviseringen inte alltid att göra med verkligheten. Ibland scannas papprena fel, ibland scannas de för tidigt och ibland scannas de för sent. Eller inte alls.

Så har vi sagt att paketet BÖR vara framme en viss dag men Du som kund inte fått någon avisering på den dagen - så bör Du omedelbart höra av Dig till oss via telefon eller e-post. Då kan vi ta reda på vad statusen är för paketet. Det händer inte sällan att kunder hör av sig och undrar var paketen är, och menar att de ej fått någon avisering, och ändå är paketen framme och väntar på dem!

Om Du som kund misstänker att paketet inte kommit fram som det ska, så ska Du i alla händelser kontakta OSS FÖRST, inte DHL. Det är på vårt "hedersansvar" att paketet kommer fram och det är mycket effektivare om vi kontaktar DHL åt Dig. Vi kan också se aktuell transportstatus i en DHL-logg som vi har tillgång till till skillnad från våra kunder. 


Med andra ord - det krävs två för att dansa tango! 

Detta gäller alltid: 

Du behöver INTE ha fått någon SMS-avisering från DHL för att kunna hämta ut paketet.
Det Du behöver är sändningsnumret och legitimation.

Sändningsnumret kan Du alltid få av oss via telefon eller e-post.




 

right